Задачи

Ден 1

Младши
Редици
Игра
Компютърна мрежа
Старши
Khans
Robots
Superstition

Ден 2

Младши
Пазаруване
Липсващи мостове
Верига
Старши
Clubs
Colorgraph
Crypto