Програма

Ден 1

Сряда, 22 ноември (пристигане)

Час Състезатели Ръководители
06:00 – 12:00 Пристигане и регистрация (лоби на хотел „Шумен“)
12:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 19:00 Пристигане и регистрация (лоби на хотел „Шумен“)
19:00 – 21:00 Вечеря
21:00 – 22:00 Свободно време

Ден 2

Четвъртък, 23 ноември (откриване)

Час Състезатели Ръководители
07:00 – 09:00 Закуска
09:30 – 15:30 Екскурзия
15:30 – 16:00 Заемане на местата в състезателните зали
16:00 – 17:30 Практическа сесия
Junior – ПГМЕТТ „Христо Ботев“
Senior – ШУ “Константин Преславски”
17:30 – 18:00 Дискусия и снимки
18:00 – 18:30 Трансфер до хотела
19:00 – 20:30 Вечеря
21:00 – 22:00 Свободно време Превод на задачи
зала Тича на хотел „Шумен“

Ден 3

Петък, 24 ноември (първи състезателен ден)

Час Състезатели Ръководители
06:30 – 8:00 Закуска
08:00 – 08:30 Трансфер до състезателните зали Закуска
08:30 – 09:00 Заемане на местата в състезателните зали Трансфер до състезателните зали
09:00 – 14:00 Състезание
Junior – ПГМЕТТ „Христо Ботев“
Senior – ШУ “Константин Преславски”
Свободно време
13:00 – 15:00 Обяд
14:30 – 15:30 Свободно време
15:30 – 17:00 Посещение на Етнографски комплекс
17:00 – 19:00 Свободно време
19:00 – 20:00 Вечеря
20:00 – 22:00 Свободно време Превод на задачи
зала Тича на хотел „Шумен“

Ден 4

Събота, 25 ноември (втори състезателен ден)

Час Състезатели Ръководители
06:30 – 8:00 Закуска
08:00 – 08:30 Трансфер до състезателните зали Закуска
08:30 – 09:00 Заемане на местата в състезателните зали Трансфер до състезателните зали
09:00 – 14:00 Състезание
Junior – ПГМЕТТ „Христо Ботев“
Senior – ШУ “Константин Преславски”
Свободно време
13:00 – 15:00 Обяд
15:00 – 17:00 Свободно време
17:00 – 19:00 Свободно време Обсъждане на правила, касаещи IATI
зала Тича на хотел „Шумен“
19:00 – 20:00 Вечеря
20:00 – 22:00 Парти за състезателите
зала Форум на хотел „Шумен“
Парти за ръководителите
ресторант Панорама на хотел „Шумен“

Ден 5

Неделя, 26 ноември (награждаване)

Час Състезатели Ръководители
06:00 – 09:00 Закуска
9:00 – 9:30 Заемане на местата в залата за награждаване
9:30 – 11:30 Награждаване
концертна зала „Проф. Венета Вичева“ (Община Шумен)
12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – 22:30 Отпътуване