Технически комитет

Председател:

Антон Шиков – „ОПКО Сис“ ООД и ПМГ „Атанас Радев“, Ямбол

 

Членове:

гл.ас д-р Делян Сърмов – ШУ

Цветелина Иванова – ШУ

Снежана Стойчева – ШУ

Мирослав Станчев – ППМГ

инж. Нели Йорданова – ПГМЕТТ